Pictures taken February 2001 in Silesia, Poland

 

Ruda Slaska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

some Silesian people

Back to the Photo Wheel